Startsidan / Företagspresentation

Företagspresentation

Peura Talot Ab - och produktmärket Hirsikoto

Peura Talot Ab är en stockhus tillverkare med en lång och gedigen erfarenhet, vars rötter sträcker sig ända till 1966 - våra högkvalitativa produkter har tillverkats redan i ett halvt sekel. Generationsväxling och en utvidgad aktieägarbas har möjligjort nya grepp och tankar i verksamheten. De fräscha idéerna, kombinerade med flera decenniers erfarenhet, ger mervärde åt våra kunder.

Planeringen för att förnya kundernas preferenser är en viktig del av vår serviceverksamhet. Peura Talot Ab köpte i början av 2008 Hirsikotos varumärke och modeller för att stärka sin konkurrenskraft på stockhusmarknaden. Produktionen är uppbyggd så att stockdelarna automatiskt färdigställs monterbara. Detta ger ett unikt och högkvalitativt slutresultat.

Hirsikoto -produktfamiljen

Hirsikoto har blivit känd för att tillverka fritidsbostäder och egnahemhus av jämnkvalitet. Hirsikotos fritidsbostads serie, Koivu-serien, har varit framgångsrik på fritidsmässorna, vilket bevisar en första plats och många topplaceringar i publikomröstningar.

I synnerhet den unika designen med böjda terrassräck, stora fönster som ger ljus, samt det slottslika utseendet kombinerat med det traditionella byggnadssättet, har visat sig vara populärt bland våra kunder.

Produktionen

Hirsikoto - husen tillverkas i norra Österbotten, I Reisjärvi. Produktionskedjan börjar i den finska skogen, varifrån virket hämtas. Sågindustrin förädlar utvalda råmaterial och sköter om ugnstorkningen av stockarna, varefter trädvirket transporteras till stockhusfabriken. Vid farbriken bearbetas sedan råmaterialet till monteringsfärdiga specialprofilstockar. Hirsikoto-produkterna levereras s.g.s alltid monteringsfärdiga, vilket underlättar och försnabbar byggnadsskedet, samt sparer tid och pengar. Hirsikotos erbjuder även monteringsservice mot tilläggsbeställning.

Miljöfrågorna

Trä är en förnybar naturresurs och är ur ekologisk synvinkel sett det bästa och naturliga valet. Ekologiska värden beaktas i det dagliga arbetet. Träet, som får sin tillväxt från solenergin, förbrukar från att det levereras från växtplatsen till fabriken, mycket mindre energi än andra byggnadsmaterial. Den flis som uppstår i samband med bearbetningen används till uppvärmning samt som isolermaterial. De ekoligiska aspekterna beaktas även vid användningen av packningmaterial. Exempelvis har den förpackningsplast, som vi använder, tillverkats av returplast och är brännbart. De hem och fritidsbostäder som vi bigger av trä, är både täta och varma och således energisnåla.

Internationellt

De viktigaste exportländerna är Ryssland, Estland och Frankrike, men våra hus transporteras också bland annat till England, Irland och Spanien. Exportens andel av omsättningen är ca 30 %.

Kundservice

Våra Hirsikoto - försäljare har en gedigen kunskap inom stockhusbranschen. Av dem kan ni få hjälp med frågor under byggtiden. Tag kontakt med närmaste Hirsikoto- försäljare eller direkt till fabriken.

Peura Talot Ab

Peura Talot Ab / Hirsikoto
Sievintie 463
85900 REISJÄRVI
tel. 044 776 7100
fax (08) 776 713
info(at)hirsikoto.fi

Hannu Heinonen
Verkställande direktör
tel. 040 515 6860
hannu.heinonen(at)hirsikoto.fi

Margit Niemi
Ekonomichef
tel. 040 507 8248
margit.niemi(at)hirsikoto.fi

Mikko Kyläkoski
Planerings ingenjör
tel. 040 829 1019
mikko.kylakoski(at)hirsikoto.fi

Maarit Kiviniemi
Arkitektplanering
tel. 0500 868 596
maarit.kiviniemi(at)hirsikoto.fi

Powered by CMSimple | CMSimple Legal Notices
Layout Puisto Design & Advertising | Kodning Animoottori